Pasiv


UPOTREBA PASIVA

Pasiv se koristi pri naglašavanju radnje. Nije važno, ili nije potrebno znati ko ili šta je vršilac radnje.

Dakle, naglasak se stavlja na radnju.

Primjer: My bike was stolen.

U ovom primjeru naglašeno je da je moje biciklo ukradeno. Međutim, nepoznat je vršilac te radnje.

Ponekad navod izrečen u pasivu zvuči pristojnije nego li isti izrečen u aktivu.

Primjer: A mistake was made.

U ovom primjeru, izbjegavajući okriviti nekoga za pogrešku, naglašava se sama pogreška. (Ti si pogriješio.).

TVORBA PASIVA

Subjekat + određeni odgovarajući oblik pomoćnog glagola to be + prošli ili past particip (treća kolona nepravilnih glagola)

Primjer: A letter was written

Kad rečenicu napisanu u aktivu prebacujemo u pasiv tada:

- Objekat aktivne postaje subjekat pasivne rečenice.

- Tad se određeni oblik glagola mijenja (to be + past particip).

- Subjekat aktivne rečenice postaje objektom pasivne rečenice(ili se izostavlja)

Primjeri pasiva :

Vrijeme

Subjekat

Glagol

Objekat

Simple Present

Aktiv:

Rita

writes

a letter.

Pasiv:

A letter

is written

by Rita.

Simple Past

Aktiv:

Rita

wrote

a letter.

Pasiv:

A letter

was written

by Rita.

Present Perfekt

Aktiv:

Rita

has written

a letter.

Pasiv:

A letter

has been written

by Rita.

Futur I

Aktiv:

Rita

will write

a letter.

Pasiv:

A letter

will be written

by Rita.

(Modalni-Pomoćni glagoli)

Aktiv:

Rita

can write

a letter.

Pasiv:

A letter

can be written

by Rita.

Vrijeme

Subjekat

Glagol

Objekat

Present continuous

Aktiv:

Rita

is writing

a letter.

Pasiv:

A letter

is being written

by Rita.

Past continuous

Aktiv:

Rita

was writing

a letter.

Pasiv:

A letter

was being written

by Rita.

Past Perfekt

Aktiv:

Rita

had written

a letter.

Pasiv:

A letter

had been written

by Rita.

Future II

Aktiv:

Rita

will have written

a letter.

Pasiv:

A letter

will have been written

by Rita.

Kondicional I

Aktiv:

Rita

would write

a letter.

Pasiv:

A letter

would be written

by Rita.

Kondicional II

Aktiv:

Rita

would have written

a letter.

Pasiv:

A letter

would have been written

by Rita.

PASIVNE REČENICE SA DVA OBJEKTA

Prebacivanjem aktivne rečenice s dva objekta u pasiv, jedan objekat će postati subjekat, dok će drugi ostati objekat. Koji će objekat postati subjektom zavisi od toga šta u rečenici želimo naglasiti.


Subjekat

Glagol

Objekat 1

Objekat 2

Aktiv:

Rita

wrote

a letter

to me.

Pasiv:

A letter

was written

to me

by Rita.

Pasiv:

I

was written

a letter

by Rita.

Kao što se vidi, dodavanje drugog objekta (by Rita) ne zvuči lijepo, tako da se taj dio obično izostavlja, ali nije pogrešno ni napisati.

IMPERSONAL PASSIVE (BEZLIČNI PASIV)

Personal Passive
 znači da objekat aktivne rečenice postaje subjekat pasivne, tako da svaki glagol kojem je potreban objekat(prelazni glagol) može formirati a personal passive.

Primjer: They build houses. – Houses are built.

Glagoli bez objekta tj. neprelazni glagoli ne mogu postati prelazni osim ako im se ne doda prijedlog. Takav pasiv se naziva bezličnim jer pri tvorbi koristimo bezličnu konstrukciju.

Primjer: he says – it is said

Bezlični pasiv nije uobičajeno koristiti u engleskom jeziku, a moguće ga je koristiti samo uz glagole opažanja ( npr. say, think, know)

Google Plus One

Preporucite Nas

Postanite Fan Gramatika.org portala na Facebook-u !

Web pretraživanje