Kondicionali


Postoje četiri različita tipa pogodbenih rečenica (kondicionala). Pogodbene rečenice izražavaju stanje, okolnosti i u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Svi tipovi kondicionala su složene rečenice sastavljene od najmanje dvije proste. Prva rečenica naziva se glavnom, dok je druga pogodbena rečenica. Ove dvije proste rečenice veže veznik IF koji se prevodi, u zavisnosti od situacije, kao AKO, DA ili KAD. Izuzetak je četvrti tip pogodbenih rečenica gdje se veznik IF prevodi kao SVAKI DAN.

 

PRVI TIP POGODBENIH REÄŒENICA

 

U ovim rečenicama izražena je stvarna mogućnost da se ispuni neki uslov u budućnosti.

Tvorba:

IF + present simple (Uslovna ili IF rečenica); will (shall) + infinitiv (glavna rečenica).

Primjer:

Ako imam novca, kupit ću kuću.

If I have money, I will buy a house.


Veznik IF u ovom tipu uvijek prevodimo kao
 AKO.


Primjeri:


Ako je slobodan, poći će s nama.

If he is free, he will come with us.


Ako ne požurite, zakasnit ćete.

If you don't hurry, you will be late.


Ako mi pomogneš završit ću do 6.

If you help me, I will finish by six o'clock.


DRUGI TIP POGODBENIH REÄŒENICA

U drugom tipu pogodbenih rečenica mogućnost ispunjavanja uslova je mala.

Tvorba:

IF + past simple tense (Uslovna ili IF rečenica); would ili should + infinitiv(glavna rečenica)


Veznik IF se uvijek prevodi kao DA.

U našem jeziku ove rečenice prevodimo u prostom sadašnjem ili budućem vremenu.

Glagol â€žto be“ se za sva lica jednine i množine u proÅ¡lom vremenu koristi kao were.


Primjeri:

Da sam na tvom mjestu ja ne bih tamo išao.

If I were in your place, I would not go there.


Da nije tako zauzeta pridružila bi nam se.

If she weren't so busy, she would join us.

Da ga sutra vidim, sve bih mu rekao.

If I saw him tomorrow, I would tell him everything.


TREĆI TIP POGODBENIH REČENICA

Trećim tipom pogodbenih rečenica izražava se uslov iz prošlosti koji nije ispunjen.
Veznik IF prevodimo kao 
DA, a za prijevod rečenica koristi se naÅ¡e prosto proÅ¡lo vrijeme.

Tvorba:

IF + past perfect (Uslovna ili IF rečenica); would ili should + have + proÅ¡li particip glavnog glagola.


Primjeri:


Da sam pitao oni bi mi rekli.


If I had asked, they would have told me.


Da ste bili na sastanku vidjeli biste ga.

If you had been at the meeting, you would have seen him.


Da je kišilo otišao bih kući.

If it had been raining, I would have gone home.


ÄŒETVRTI TIP POGODBENIH REÄŒENICA

Ovim rečenicama izražava se navika ili neka ponavljana radnja.

Veznik IF može se mijenjati sa WHEN, WHENEVER i EVERYTIME.

Tvorba:

IF + present simple (Uslovna ili IF rečenica); present simple (glavna rečenica).


Primjer:

Svaki put kad je lijepo vrijeme ja idem van.

Everytime when the weather is nice I go out.

Web pretraživanje

Google Plus One

Preporucite Nas

Postanite Fan Gramatika.org portala na Facebook-u !