Future Perfect Continous


Future perfect continuous tvori se od dva dijela; futura perfekta glagola biti – to be (will have been)i prezenta participa glavnog glagola. (osnova + nastavak ing)

Subjekat

will have been

osnova+ing

We

will have been

living

Potvrdan oblik

 

 

I

will have been

working

Odričan

 

 

I

won't have been

working

Upitni

 

 

Will

I have been

working?

Upitno-odrični oblik

Won't

I have been

working?

Primjer:: to live (živjeti)Future Perfect continuous

Potvrdan oblik

Odričan oblik

Upitni oblik

I'll have been living

I won't have been living

Will I have been living?

You'll have been living

You won't have been living

Will you have been living?

He'll have been living

He won't have been living

Will she have been living?

We'll have been living

We won't have been living

Will we have been living?

You'll have been living

You won't have been living

Will you have been living?

They'll have been living

They won't have been living

Will they have been living?

Kao i budući perfect simple tense, ovo vrijeme koristi se kako bismo se zamislili naprijed u vremenu i osvrnuli se. Odnosi se na događaje ili radnje koje zauzimaju mjesto između sadašnjeg i nekog budućeg trenutka, a koji bi mogli bit nezavršeni.

Primjeri:

a. I will have been waiting here for three hours by six o'clock.
Čekat ću ovdje tri sata počevši od 6:00 sati.


b. By 2001 I will have been living here for sixteen years.
2001. godine će biti 60 godina da živim ovdje


c. By the time I finish this course, I will have been learning English for twenty years.
Kada završim ovaj kurs, to će biti 20 godina da učim engleski jezik.

d. Next year I will have been working here for four years.

Sljedeće godine će biti 4 godine da radim ovdje.

Google Plus One

Preporucite Nas

Postanite Fan Gramatika.org portala na Facebook-u !

Web pretraživanje