Imenice


Imenice su riječi kojima nešto imenujemo

U engleskom jeziku imamo više vrsta imenica. U nastavku su nabrojane vrste imenica:

Opće imenice (Common nouns) koje služe kao naziv za sva bića ili stvari neke vrste. npr: cat, bowl, hand, tree clock ...

Zbirne imenice (Collective nouns) koje u jednini označuju skup ili mnoÅ¡tvo, npr:family, police, worker's union ...

Vlastite imenice (Proper nouns) tj. imenice koje služe kao nazivi za pojedina bića, mjesta itd., npr: Sarajevo, Zagreb, Microsoft, Mr. David Green, Dr. Mary Jones.

Gradivne imenice (Material nouns) koje označavaju tvar ili materiju, npr: wine, cooper, milk, food, air, lead.

Apstraktne imenice (Abstract nouns) koje označavaju neÅ¡to nestvarno, neko svojstvo ili stanje, npr: intelligence, love, hate, bravery ...

Također imenice djelimo i na:

Brojive imenice (Countable nouns) koje imaju množinu, npr: car-cars, child-children

Nebrojive imenice (Uncountable nouns) koje nemaju množinu, npr: water, fire, air

Web pretraživanje

Google Plus One

Preporucite Nas

Postanite Fan Gramatika.org portala na Facebook-u !