Prilozi


Prilozi su riječi koje nam pobliže objašnjavaju, i više govore o glagolu.

Prilozi dakle određuju i približavaju značenje glagola. (The man ran quickly).

Prilozi također imaju istu funkciju uz pridjeve (Tara is really beautiful), ili čak neke druge priloge (It works very well).

FUNKCIJA

Uloga priloga je da određuju i približavaju značenje (daju više informacija) glagola, pridjeva i drugih priloga.

U sljedećim primjerima prilozi su podebljani, a riječ koju prilozi određuju ukošeni.

· S glagolima:
- Oliver eats slowly. (How does Oliver eat?)
- Angelina lives locally. (Where does Angelina live?)
- She never smokes. (When does she smoke?)

· S pridjevima:
- She is really pretty.

· S drugim prilozima:
- She walks incredibly rapidly.

Prilozi također mogu:

  • Određivati cijelu rečenicu

- ObviouslyI can't know everything.

  • Određivati tzv. prijedložne fraze.

- It's immediately inside the door.


MJESTO U REČENICI

Prilozi se u rečenici mogu nalaziti na početku, u sredini, ili na kraju.

  • Na početku (ispred subjekta):

Now we will study adverbs.

  • U sredini (između subjekta i glavnog glagola):

- We often study adverbs.

  • Na kraju (iza glagola ili objekta):

- We study adverbs carefully.


TVORBA


Veliki broj priloga nastaje dodavanjem nastavka 
–ly na određeni pridjev. To su tzv. izvedeni prilozi.

Pridjev

Prilog

Dangerous (opasan)

Dangerously (opasniji)

careful

carefully

nice

nicely

easy

easily

horrible

horribly

electronic

electronically

Nepravilni oblici

good

well

fast

fast

hard

har

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

 

Napomena: Nisu sve riječi koje se završavaju na –ly nužno prilozi.

Npr.:

pridjevi: friendly, silly, lonely, ugly

imenice: ally, bully, Italy, melancholy

glagoli: apply, rely, supply


VRSTA PRILOGA

Prilozi za način

(npr.: slowly, carefully, awfully)

Ovi prilozi stoje iza direktnog objekta (ili iza glagola, ako nemamo direktnog objekta.

subjekat

glagol(i)

direktni objekat

prilog

He

drove

the car

carefully.

He

drove


carefully.

Prilozi za mjesto

(npr.: here, there, behind, above)

Kao i prilozi načina, i ovi prilozi stoje iza direktnog objekta ili glagola. 

subjekat

glagol(i)

direktni objekat

prilog

I

didn't see

him

here.

He

stayed


behind.

Prilozi za vrijeme

(npr.: recently, now, then, yesterday)

Vremenski prilozi obično stoje na kraju rečenice.

subjekat

glagol(i)

indirektni objekat

direktni objekat

prilog

I

will tell

you

the story

tomorrow.

Ako ne želimo naglasiti vrijeme, prilog za vrijeme možemo staviti na početak rečenice. 

prilog

subjekat

glagol(i)

indirektni objekat

direktni objekat

Tomorrow

I

will tell

you

the story.


Prilozi učestalosti

Ovi prilozi stavljaju se odmah ispred glavnog glagola.

Ako je glavni glagol u rečenici „biti“, a nemamo pomoćni glagol, ovi prilozi dolazeiza glagola „biti“.

Ako u rečenici imamo pomoćni glagol, prilog će doći ispred glagola „biti“.

subjekat

pom.gl./biti

prilog

gl.glagol

Objekat, mjesto ili vrijjeme

I


often

go swimming

in the evenings.

He

doesn't

always

play

tennis.

We

are

usually


here in summer.

I

have

never

been

abroad.

Google Plus One

Preporucite Nas

Postanite Fan Gramatika.org portala na Facebook-u !

Web pretraživanje