Prijedlozi


Prijedlozi ili prepozicije su male riječi koje najčešće stoje ispred imenice (nekada također ispred –ing oblika – gurand). Svaka od propozicija može se prevesti na više načina zavisno od konteksta rečenice.

U tabeli se nalaze oblici od najćešže korištenig prepozicija:

Prepozicije za vrijeme:

Prijedlog:

Kontekst u kojem se koristi:

Primjer:

on

o danima u sedmici

on Monday

in

o mjesecima / godišnjim dobima

o dijelu dana (jutro, vecer)

o određenom periodu vremena (kada?)

in August / in winter

in the morning

in 2006

in an hour

at

o noći

o vikendu

o tačnom vremenskom periodu (u koliko?)

at night

at the weekend

at half past nine

since

desilo se od određenog perioda vremena (od...)

since 1980

for

desilo se u prošlosti i dalje traje (već ...)

for 2 years

ago

desilo se prije tačno određenog vremena

2 years ago

before

prije nekog određenog vremena

before 2004

to

kada govorimo o vremenu

ten to six (5:50)

past

kada govorimo o vremenu

ten past six (6:10)

to / till / until

kada označavamo početak i kraj radnje

from Monday to/till Friday

till / until

kada označavamo kada se nešto završilo

He is on holiday until Friday.

by

kada označavamo kraj nečeg

I will be back by 6 o’clock.

Prepozicije za mjesto:

 

Prijedlog:

Kontekst u kojem se koristi:

Primjer:

in

soba, zgrada, ulica, grad, država, knjiga, notes itd..

auta, taxi

slika, svijet

in the kitchen, in London

in the book

in the car, in a taxi

in the picture, in the world

at

kao „do nečeg“, na nekom mjestu

za stol

za događaje

mjesto gdje radiš ili ideš (kino, škola, posao itd..)

at the door, at the station

at the table

at a concert, at the party

at the cinema, at school, at work

on

mjesto događaja

za mjesto na rijeci

sinonimno „na nečemu“, mjesto

za strane (desno, lijevo)

za spratove u kući / zgradi

za javni prevoz

za TV, radio

the picture on the wall

London lies on the Thames.

on the table

on the left

on the first floor

on the bus, on a plane

on TV, on the radio

by, next to, beside

desno ili lijevo od necega ili nekoga

Jane is standing by / next to / beside the car.

under

na zemlji (podlozi) ispod (pokriveno) neke stvari.

the bag is under the table

below

ispod neke stvari (al ne na zemlji / tlu)

the fish are below the surface

over

iznad neke stvari

put a jacket over your shirt

over 16 years of age

walk over the bridge

climb over the wall

above

iznad neke stvari (ne direktno)

a path above the lake

across

oko neke stvari (preko)

walk across the bridge

swim across the lake

through

kroz neku stvar

drive through the tunnel

to

kretanje prema osobi, predmetu, gradu, državi itd.

go to the cinema

go to London / Ireland

go to bed

into

ući u nesto (sobu, zgradu)

go into the kitchen / the house

towards

kretati se pored neke stvari

go 5 steps towards the house

onto

kretati se iznad neke stvari

jump onto the table

from

sinonimno „odakle“..

a flower from the garden

 

Ostale često korištene prepozicije:

 

Prijedlog:

Kontekst u kojem se koristi:

Primjer:

from

od koga, odakle

a present from Jane

of

dio neke stvari, neka stvar od neke

a page of the book

the picture of a palace

by

ko je autor, ko je kreirao

a book by Mark Twain

on

za hodanje ili jahanje

ulazak u vozilo za javni prevoz

on foot, on horseback

get on the bus

in

ulazak u auto / taxi

get in the car

off

izlazak iz vozila za javni prevoz

get off the train

out of

izlazak iz auta / taxi

get out of the taxi

by

povećanje ili smanjenje

za prevoz (autom, biciklom, autobusom.. sve osim hodanja ili jahanja)

prices have risen by 10 percent

by car, by bus

at

za godine

she learned Russian at 45

about

sinonimno „o nekoj stvari“

we were talking about you

Google Plus One

Preporucite Nas

Postanite Fan Gramatika.org portala na Facebook-u !

Web pretraživanje