Modalni glagoli


Modalni glagoli su npr: maycanmustshouldneed. Oni iskazuju sposobnost, dozvolu, želje itd. (I may, can, must swim.). Većina modalnih glagola se ne može koristiti u svim vremenima, zato moramo znati zamjenu (glagol istog značenja) za modalni glagol. U tabeli su uneseni najčešći modalni glagoli i njihovi sinonimi:

Modalni glagol

Zamjena/sinonim

Primjer

must

to have to

I must swim. = I have to swim.

must not

not to be allowed to

I must not swim. = I am not allowed to swim.

can

to be able to

I can swim. = I am able to swim.

may

to be allowed to

I may swim. = I am allowed to swim.

need

to have to

I need to swim. = I have to swim.

need not

not to have to

I need not swim. = I don't have to swim.

shall / should/ ought to

to be supposed to / to be expected to / to be to

I shall / should / ought to swim. = I am supposed to swim. / I am expected to swim. / I am to swim.

Google Plus One

Preporucite Nas

Postanite Fan Gramatika.org portala na Facebook-u !

Web pretraživanje