Future - Going to


Tvori se od tri dijela. To su odgovarajući oblik glagola 'to be'; going to i infinitiv glavnog glagola.

Subjekat

'to be'

going to

infinitive

She

is

going to

leave

 

 

Upotreba oblika 'going to' s nekom budućom radnjom implicira jaku vezu sa sadašnjošću. Samo vrijeme radnje nije važno; osim činjenice da se dešava u budućnosti i da taj određeni događaj zavisi od trenutne situacije koja nam je poznata.

Pa ga koristimo:

a) Pri iznošenju naših planova i namjera.

We're going to move to London next year. (= the plan is in our minds now.)

Selimo se u London sljedeće godine

b) Pri predviđanjima temeljenima na dostupnim, trenutnim dokazima:

Look at those clouds - it's going to pour with rain!

Gledaj ti te oblake, otvorit će se nebesa!

Bilješka: U engleskom razgovornom jeziku umjesto 'going to' se često pojavljajuje skraćenica 'gonna', pogotovo u američkom engleskom.

Više primjera:

Planovi i namjere:
a. Is Freddy going to buy a new car soon?
b. Are John and Pam going to visit Milan when they are in Italy?
c. I think Nigel and Mary are going to have a party next week.

Predviđanja na osnovu trenutnih dokaza:
a. There's going to be a terrible accident!

Desit će se užasna nesreća!
b. He's going to be a brilliant politician.

On će biti sjajan političar.

c. I'm going to have terrible indigestion.

c. Imat ću problema sa stomakom (probavom).

Bilješka: Kako je neprirodno reći 'I'm going to go to...'
onda kažemo: 'going to' + događaj ili mjesto:

Primjeri:

We are going to the beach tomorrow.

Sutra odošmo na plažu.


She is going to the ballet tonight.

Ode ona na balet večeras.


Are you going to the party tomorrow?

Ideš li na dernek sutra ?

Google Plus One

Preporucite Nas

Postanite Fan Gramatika.org portala na Facebook-u !

Web pretraživanje